• नागरिक वडापत्र

  नागरिक वडापत्र

 • Forest resources for the conservation of the natural environment

  Forest resources for the conservation of the natural environment

 • Forest resources for the conservation of the natural environment

  Forest resources for the conservation of the natural environment

 • Forest resources for the conservation of the natural environment

  Forest resources for the conservation of the natural environment

वन विभागमा स्वागतम !!!

वन विभाग, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको पाँच वटा विभाग मध्ये एउटा हो । नेपालको वन प्रसाशनको ६ दशकको अवधिमा नेपाल सरकारले लिइएका नीति, कार्यक्रम र जनताको आवश्यकता र वताबरणीय अवस्थालाई सम्वोधन गर्न घेरै पटक वनको संगठनिक संरचना र पदहरुको नाम परिवर्तन भएको र वन ब्यवस्थापन शैलिमा समेत परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

राणा कालिन अवस्थामा नेपालको वन ब्यवस्थापन र विकासमा खासै ध्यान दिइएको थिइएन । तराईको वन संरक्षण र उपयोगमा ल्याउन वि.स. १९९९ मा काठमहल अड्डाको स्थापना गरि वन प्रशासनको कार्य थालनि भएको थियो । त्यस अन्तर्गत तीन सर्कल र १२ वटा वन जाँच अड्डाहरु स्थापना गरिएका थिए ।  वि.स. २००७ सालको परिवर्तनपछि वन संगठनमा पनि परिवर्तन भई वि.स.२००८ सालमा दुई सर्कल, ११ डिभिजन र ४४ रेन्ज कार्यालय सहित वन विभागको स्थापना भएको थियो ।   क्र.म.स...